Lærling hos H.I. Giørtz sønner AS


HI Giørtz satser på lærlinger innen logistikk- og yrkessjåførfaget. Vi har et godt etablert miljø for lærlinger, og mange dyktige og trivelige kollegaer. Vi har et grundig opplæringsprogram og et eget opplæringsteam som bistår med faglig støtte og veiledning gjennom hele læretiden.

Lærling bilde 2.jpg
Lærlig bilde 1.jpg


Våre lærlinger har eller tilegner seg disse kvalifikasjonene

 • Evne til å skape og ha gode relasjoner til våre kunder og dine kollegaer
 • Nøyaktig, ryddig og serviceinnstilt
 • Selvgående og initiativrik
 • Høy grad av egenmotivering
 • Engasjement
 • Punktlig, stabil og pålitelig
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner 


Sentrale arbeidsoppgaver for lærlinger innen yrkessjåførfaget

Du vil få opplæring i og forståelse for transportadministrasjonen som:

 • Rute / avgangsplanlegging
 • Mottak av returvarer
 • Sjåfør

Sammen med en instruktør vil du få opplæring i varestrømmen på vårt lager, noe som fremmer helhetsforståelsen før varene transporteres ut til kunde. Deretter vil du være med i en periode som hjelpemann på bil. Når tilstrekkelig opplæring og nødvendige kompetansebevis er bestått, starter du tiden som sjåfør – først sammen med en etablert sjøfør som er med som støtte og kan gi veiledning – deretter selvstendig kjøring.


Sentrale arbeidsoppgaver for lærlinger innen logistikkfaget

Du vil få opplæring gjennom hele varestrømmen med faglig støtte fra egen instruktør. Her får du opplæring helt fra varene kommer inn på varemottaket, og helt frem til sluttbruker (kunde).

Aktuelle opplæringsavdelinger er:

 • Varemottak
 • Bortkjøring, nedtak og påfylling av varer med bruk av skyvemasttruck
 • Vareplukk med online systemet "pick by voice"
 • Sammenstilling, mottak og sortering av varer, kvalitetskontroll
 • Hjelpemann på bil

Det kan også finnes muligheter i andre lærefag, som IKT og kontor- og administrasjonsfaget.